Skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar

Nu kan du ta del av en slutrapport om Klaraverksamheten skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar och gemensamma mål för barn i risk i skola och hem.

I FoU i Västs uppdrag kring Klaraverksamheten har det ingått att följa verksamheten som sådan och att ge forskarstöd i det utvecklingsarbete som pågått, samt att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av hur det har gått för barnen.

Klara II var ett gemensamt projekt för
Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Lilla Edets kommun. Målgruppen för projektet var barn i åldern sex till tio år, där personal i förskola/skola gjorde en bedömning att det fanns en stor risk att de inte skulle klara läroplanens mål i årskurs 3. Det skulle också finnas en bedömning om att det fanns så stora risker i hemmiljön att det förelåg en stor risk för att barnen skulle kunna komma att placeras utanför hemmet inom några år.

  1. Här kan du ta del av utvärderingenPDF

Kontaktperson på GR: Ulf Axberg

 

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund