Slutrapport om kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal

FoU i Väst/GR har utvärderat ett pilotprojekt som syftar till att pröva olika modeller för en kompetensmäklarfunktion. Mäklarfunktionen är kopplad till kompetensplattformen, som är en regional samverkansstruktur med målet att förbättra matchningen mellan efterfrågan på och utbud av kompetens genom strategisk utbildningsplanering.

Inom Fyrbodals kommunalförbund har man valt att arbeta med lokala, kommunbaserade kompetensplattformar och kompetensråd. I kompetensråden möts aktörer med relevans för kompetensförsörjningsfrågan för att utbyta kunskap och samordna sina resurser. De aktörer som är representerade är företag, näringslivsorganisationer, utbildningsanordnare, kommunledning, arbetsförmedling, försäkringskassa samt fackförbund. Man har i kompetensråden sett ett behov av att inrätta lokala mäklarfunktioner vars uppgift blir att knyta samman komptensrådens diskussioner och bidra till att idéer och initiativ konkretiseras och omsätts i handling.

Pilotprojektet har testat mäklarfunktioner i sex av Fyrbodals fjorton kommuner för att identifiera framgångsfaktorer och hinder i mäklararbetet och hitta fungerande arbetsformer i de lokala kompetensplattformarna.

 

Ladda ner

  1. Kompetensmäklarfunktioner i FyrbodalPDF
    Slutrapport, följeforskningsuppdrag av pilotprojektet


Senast uppdaterad: 2016-01-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund