Socialstyrelsens generaldirektör besöker GR

Syftet med besöket är att ta del av Yrkesresan och hur vi i Göteborgsregionen arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Bild: Socialstyrelsen

Yrkesresan, ett regionalt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för socialsekreterare i kommunerna i Göteborgsregionen, har väckt stort intresse nationellt.

Med anledning av det besöker Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell GR den 16 augusti för att ta del av hur vi arbetar med fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både strategiskt och operativt.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2019-08-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund