Socialtjänstforum 2019: Tema integration och delaktighet

socialtjänstforum 2019

Välkommen till ett möte mellan forskning och praktik – hälften av deltagarna är praktiker och hälften är forskare.

Årets konferenstema Integration & Delaktighet kommer att tolkas i bred bemärkelse.

  • Vilken roll spelar socialtjänsten för integration och delaktighet?
  • Vad främjar integration och hälsa bland ensamkommande?
  • Vilka lärdomar kan vi dra av integrationens historia i Norden?
  • Hur kan vi förbättra delaktighet och samarbete mellan forskning och praktik när det gäller forskningsfrågor?

Programmet bjuder på presentationer av den senaste forskningen inom området,
panelsamtal och möjlighet att ställa frågor och diskutera med forskare. Det finns gott
om utrymme för dialog och nätverkande!

Hur går Socialtjänstforum till?

Socialtjänstforum bygger på aktiv medverkan från deltagarna, varav ungefär hälften är praktiker och hälften forskare. Den bärande idén är att forskarna genom sina anföranden presenterar forskningens syn och resultat under 30 minuter. Därefter ges möjlighet att delta i en dialog med forskarna och övriga konferensdeltagare.

Plats

Konferensen äger rum på Eriksbergshallen, Hotel 11, Maskingatan 10 i Göteborg.


Konferensavgift

Avgiften är 2 500 kr exkl. moms per person. I avgiften ingår lunch och fika för båda dagarna samt gemensam middag på torsdagkvällen.


Fritt för forskare

FORTE och CSA har anslagit medel för att möjliggöra medverkan av forskare. De forskare från universitet och högskolor som medverkar som talare vid konferensen kommer inte att debiteras några kostnader för konferensavgift, resor och logi. De forskare som deltar i konferensen men ej medverkar som talare i programmet debiteras inte för konferensavgiften.


Anmälan

Antalet konferensdeltagarplatser är begränsade. Arrangören förbehåller sig rätten att fördela platserna för att uppnå en jämn fördelning mellan forskare och praktiker.

Sista anmälningsdag är 21 oktober!


Program

Här hittar du det fullständiga programmet och all praktisk information du behöver:


Upplysningar

Vid frågor kring konferensanmälan och fakturering, kontakta kurs@goteborgsregionen.se.

Vid frågor om konferensens innehåll, kontakta socialtjanstforum@gu.se.


Senast uppdaterad: 2019-06-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund