Solrosen – stöd när en familjemedlem är frihetsberövad

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att utvärdera Solrosen.

Solrosen är en del av Göteborgs Räddningsmission. De har funnits i 17 år och erbjuder stöd till barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem.

Behovet av stöd är omfattande. I Sverige finns det ca 30 000 barn med en förälder som är aktuell inom kriminalvården och ungefär 8000 av dem har en förälder i fängelse.

Solrosen erbjuder bland annat kris- och stödsamtal för barn, ungdomar och vuxna, en mötesplats, familjeläger, musik och skapande verksamhet.

En utvärdering startar i höst och kommer att pågå till april 2018. Syftet med den är att undersöka vad Solrosen har för betydelse för de barn, unga och föräldrar som är eller har varit i kontakt med verksamheten, för att kunna dra lärdomar av det och även beskriva detta för sina finansiärer.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2017-09-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund