Starta det nya året med att göra saker bättre!

I januari drar vår Förbättringsverkstad igång. Den ger dig verktyg och metoder som hjälper dig att lyckas bättre med ditt utvecklingsarbete. Sista anmälan: 5 januari.Förbättringsverkstaden ger en ökad förståelse för utvecklingsarbetets utmaningar och villkor. Din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar stärks genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.

Förbättringsverkstaden innehåller såväl teori som praktik, som utgår från varje deltagares eget arbete.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation, t.ex. chefer, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare eller samordnare/koordinator.


Upplägg

Förbättringsverkstaden i sin helhet omfattar fem heldagar och två halvdagar med följande innehåll:

 1. Introduktion till Förbättringsverkstaden
 2. Att identifiera problemet
  Övningar och handledning
 3. Att arbeta med förändringsprocesser
  Övningar och handledning
 4. Att följa upp resultatet kvalitativt
  Övningar och handledning
 5. Att följa upp resultatet kvantitativt
  Övningar och handledning
 6. Handledning (halvdag)
 7. Avslutning (halvdag)

Nästa Förbättringsverkstad

Den 31 januari 2018 drar nästa Förbättringsverkstad igång. Sista anmälningsdag 5 januari!Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund