Startkonferens AllAgeHub

I januari drar verksamheten igång i det nya forsknings- innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. Syftet är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

AllAgeHub kommer att finnas i lokaler hos Johanneberg Science Park på Chalmers campusområde. I början på februari bjuder AllAgeHub in samarbetsparter och andra intresserade till startkonferens för att informera om framtidsplanerna.

AllAgeHub är ett samarbete mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle och finansieras bland annat av tolv GR-kommuner och Vinnova.


Program 9 februari, 2017

8:30–9:00

Registrering och frukostfika med kaffe/te och smörgås


9:00–10:15

AllAgeHub då, nu och 2019
Theresa Larsen, projektledare för AllAgeHub, Göteborgsregionens kommunalförbund
Göran Havert, affärsutvecklingschef, Johanneberg Science Park
Ulrica Björner, projektledare för AllAgeHubs inspirationsmiljö

AllAgeHubs inspirationsmiljö
Ulrica Björner, projektledare för AllAgeHubs inspirationsmiljö

Internationell utblick: samarbete med Japan
Eva Pavic, projektkoordinator, Johanneberg Science Park


10:15–10:45

Fikapaus och nätverkande

 

10:45–12:00

AllAgeHubs idésluss och verklighetslabb
Theresa Larsen, projektledare AllAgeHub

Vad kan AllAgeHub erbjuda och vad förväntas från samarbetsparterna?
Samtal mellan AllAgeHubs ledning och deltagande parter från kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Frågestund

Summering av förmiddagen


Mer information

  1. AllAgeHub – forskning, utveckling och innovation för tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2018-11-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund