"Stöd till föräldrar på deras villkor"

Vissa barn behöver lära sig andra saker än de som barnavårdscentralerna lär ut. Detta konstateras i en artikel i senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår, som handlar om föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children.

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år.

Syftet med detta föräldrastöd är att stärka och utveckla föräldrarnas
förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.

PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien,
och sammanställt utifrån mångårig forskning. Det är det enda svenska
utbildningsprogram som är anpassat för föräldrar med intellektuella
funktionsnedsättningar.

I artikeln intervjuas Mikaela Starke, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och ansvarig för den pågående forskningen om införandet av PYC i Sverige.

  1. Läs artikeln i Forskning om funktionshinder pågårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Läs mer om PYClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund