Stöd till projekt kring samverkan med civilsamhället

FoU i Väst ger forskarstöd till ett arbete som bland annat förväntas kunna leda till att bryta ofrivillig ensamhet och främja gemenskap och delaktighet bland seniorer.

Äldreomsorgens hälsofrämjande- och förebyggande verksamhet i SDF Centrum, Göteborg genomför ett projekt där de kartlägger vilka aktörer inom civilsamhället som agerar i stadsdelen.

Syftet är att öka samverkan med civilsamhället, samt att nå ut till nya grupper av seniorer. Verksamheten har redan goda erfarenheter av detta men vill undersöka möjligheterna att nå ut till fler.

Ett ökat samarbete förväntas bland annat kunna leda till att bryta ofrivillig ensamhet och främja gemenskap och delaktighet bland seniorer.

FoU i Väst har i uppdrag att ge forskarstöd till projektledaren som arbetar med projektet under hösten 2019 med avrapportering i december.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2019-10-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund