Stort intresse för seminarium om Återhämtning den 20 januari

Drygt 200 personer deltog vid det seminarium om Återhämtning som GR tillsammans med Psykiatrisamordningen i Göteborg arrangerade den 20 januari på Folkets Hus i Göteborg.

Föreläsare var Alain Topor, forskare på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, Susanna Agerius, projektledare, Lisa Lannerud, enhetschef och Mikael Håkansson, områdeschef, alla från Social Resursförvaltning i Malmö Stad samt Jouanita Törnström, kursledare RSMH.

Medverkade gjorde även Friskvårdsklubben Göteborg med information om sin verksamhet samt välbehövlig pausgymnastik.


Dokumentation från dagen

  1. Alain Topor: Vad hjälper? Återhämtning från psykisk funktionsnedsättning.PDF

  2. Jouanita Törnström: Återhämtningsinriktat förhållningssätt – med brukaren i centrumPDF

  3. Lisa Lannerud, Susanna Agerius och Mikael Håkansson: Kompetenssatsning Återhämtningsinriktat arbetssättPDF

  4. Malmö stad, Sociala Resursförvaltningen: Kompendium – Återhämtningsinriktat arbetssättPDF

 

Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2017-01-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund