Stort intresse för Yrkesresan regionalt och nationellt

Arbetet med Yrkesresan har väckt stort intresse både regionalt och nationellt. Intresset har framför allt rört Yrkesresans digitala plattform men även den grafiska formen, strukturen och kursinnehållet har lyfts fram. Intresset för Yrkesresan har inte stannat vid socialtjänsten utan även andra verksamhetsområden har sett nyttan med att ta ett större grepp om kompetensutveckling.

Yrkesresan lanserades 2017 och är en struktur för kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och kursdagar. Inledningsvis vänder sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning barn och unga i någon av Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Den ger deltagarna grundläggande kunskaper och verktyg för att kunna arbeta mer självständigt under den första tiden i yrket. Yrkesresan ska förmedla en positiv syn på yrket och framtidstro.

Under hösten 2018 fortsätter arbetet med Yrkesresans introduktionsutbildningar men det kommer även komma kompetensinsatser för mer erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer.

Projektledare Cristina Dahlberg har bjudits in att berätta om Yrkesresan i en mängd olika sammanhang och flera regioner har varit på studiebesök på GR. Som en följd av intresset utökas upptagningsområdet och samtliga kommuner i Boråsregionen är nu också del av Yrkesresan. Preliminärt ansluter även Skaraborgsregionen efter årsskiftet.

GR har under hösten bjudits in till flera nationella nätverk för att diskutera möjligheterna för en nationell spridning och framtida samarbeten.


Kontaktpersoner på GR: Cristina Dahlberg eller Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2018-09-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund