Supported Employment – en metod för att stötta personer att komma ut på arbetsmarknaden

Välkommen på grundutbildning den 5–8 april!

Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:

 • Överenskommelse med klient
 • Yrkesprofil
 • Jobbsökande
 • Arbetsgivarengagemang
 • Stöd på och utanför arbetsplatsen


Mål 

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha kunskap om de fem stegen i Supported Employment och känna till och ha prövat olika tekniker som underlättar i det dagliga arbetet. En ny kunskap och förståelse som ger förutsättningar att lyckas i implementeringen av metoden. Alla deltagare erbjuds personlig uppföljning och implementeringsstöd av utbildningsledare på GR.


Utbildare

Mårten Bjurströmer, VD Misa Kompetens AB. Misa Kompetens har sina rötter i företaget Misa AB. Grundläggande gemensamma värderingar genomsyrar företagets aktiviteter och en strävan finns att förändra attityden i samhället för att skapa ”ett arbetsliv för alla”. Misa Kompetens huvudområde är metodutbildning inom Supported Employment och IPS. Konceptet bygger på över 21 års erfarenhet av praktiskt arbete mellan klient och personal. Misa Kompetens har 15 års erfarenhet av att utveckla, utbilda och lära ut metodarbete mellan person, arbetsplats och personal.


Utbildningens innehåll – dag för dag

5 april

 • Paradigmskifte – Supported Employment
 • Överenskommelse
 • Kommunikation och coachning
 • Motivation
 • Etiska aspekter
 • Yrkes- och intresseprofil
 • Att plocka fram resurser och förmågor
 • Arbetsbeskrivning – systematisk instruktion
 • Praktisk tillämpning av en systematisk instruktion
 • Hemuppgift under kvällen.


6 april

 • Återkoppling hemuppgift
 • Jobbsökande
 • Arbetsmarknaden
 • Praktiskt arbete som coach
 • Matchning
 • Kontakt med arbetsgivare
 • Studiebesök
 • Arbetsplatsanalys, teori, praktik, återkoppling
 • Introduktion till arbetsgivarengagemang
 • Målarbete


7 april

 • Marknadsföring
 • Säljtekniker
 • Arbetsgivarengagemang
 • Att introducera en person på arbetsplats
 • Handledaren på arbetsplatsen
 • Att coacha på annan arbetsplats
 • Att bli anställd eller att praktisera
 • Utvärderingsmaterial
 • Nätverkskartläggning
 • Samverkan


8 april

 • Återkoppling till arbete som genomförts mellan kurstillfällen
 • Stöd på och utanför arbetsplatsen
 • Uppföljnings- och utvecklingsarbete
 • Form för samordning av stödresurser
 • Målarbete
 • Att behålla den coachande rollen
 • Fortsatt arbete på hemmaplan
 • Gemensam plattform
 • Utvärdering av utbildning

Efter avslutad utbildning erbjuds två tillfällen för personligt implementeringsstöd av utbildningsledare på GR.


Vill du veta mer?

 1. Inbjudan & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund