Svenska demensdagarna i Göteborg

Välkommen till Svenska mässan den 19-20 maj 2016!

I år arrangeras Svenska demensdagarna för 17:e gången.

Varmt välkommen till två dagar med viktigt kunskapsutbyte och nätverkande.

Det kommer att finnas en spännande utställning där olika företag och organisationer inom demensområdet är representerade. Det blir också en posterutställning där man har möjlighet att själv presentera sitt eget projekt. Besök våra utställare i samband med lunch- och fikapauser.


Ett axplock ur programmet:

Att åldras – förutsättningar för kognitiv hälsa och välbefinnande

En allt äldre befolkning med allt fler som når hög ålder är ett påtagligt bevis på att vi som samhälle lyckats undanröja många av de hot som tidigare förkortade våra liv. En allt äldre befolkning ställer oss dock inför nya utmaningar. Vad är förutsättningarna för att vi ska få ett åldrande med bevarad kognitiv hälsa och välbefinnande?
Boo Johansson, professor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Jag är inte religiös men…. om åldrande, demens och livsfrågor

Sverige är känt som det mest sekulariserade landet i världen, samtidigt som religionen avtar finns ett ökat intresse för andlighet inte minst när tillvaron blir svår, outhärdlig eller smärtsam. Föreläsningen berör denna förändring liksom hur den påverkar vården av svårt sjuka eller anhöriga till personer som drabbas av förlust av självuppfattning. Exempel tas från påtaglig erfarenhet som sjukhuspräst.

Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet; författare, präst och psykoterapeut. Visiting prof Princeton 1988, Benares University, India 2003. Han har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdet psykologi, livsåskådning, kultur, musik och litteratur.
Owe Wikström, professor, Uppsala Universitet

Senaste nytt om Alzheimers sjukdom

Föredraget kommer att täcka senaste nytt om sjukdomsmekanismer, neurokemisk diagnostik och nya, potentiellt sjukdomsmodifierande behandlingar.
Henrik Zetterberg, professor, överläkare, Neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Unga anhöriga berättar

Alexandra Britts, Erik Biörs och Milou Lugmair är tre ungdomar som alla har erfarenhet av att en förälder drabbats av demens redan i medelåldern. De har också genom ett anhörignätverk kunskap om att många unga anhöriga upplever att de är bortglömda och inte får det stöd de behöver. Alexandra, Erik och Milou kommer att dela med sig av sina tankar om hur det kan vara och om vad som kan förbättra situationen för unga anhöriga, men också om hur stödet till den sjuke föräldern kan bli bättre.
Alexandra Britts, Erik Biörs och Milou Lugmair, Ung anhörig
Moderator: Gudrun Strandberg, demenssjuksköterska och Katrin Lindholm, anhörigsamordnare, båda från Avesta kommun


Mer information

  1. Svenska demensdagarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-02-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund