Inbjudan: Lär dig mer om hur reklam påverkar spelproblem

Välkommen till en länsgemensam konferens i Göteborg den 15 april!

Denna eftermiddag riktar sig till förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och idéburna organisationer.

Du får bland annat lyssna till Per Binde, docent och spelforskare på Göteborgs universitet, som föreläser på temat "Vad vet vi om spelreklamens påverkan? En forskningsöversikt".

Dessutom pratar Anders Håkansson, överläkare och professor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, om "Innehåll i svensk spelreklam före lagändringen – och vad vet vi om reklamens påverkan?".


Tid & Plats

Måndagen den 15 april 2019 kl 13.00–16.00 i Folkets hus i Göteborg.

InbjudanPDF

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Spelbeorendes förening i Göteborg, Västra Götalandsregionen, Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland och CERA Göteborgs Universitet.


Kontaktpersoner på GR: Yvonne Witzöe och Susanne Vannerberg

Senast uppdaterad: 2019-03-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund