Ta examen i evidensbasering!

En utbildning vid Göteborgs universitet för dig som vill arbeta med förändringsarbete och ökad kunskapsanvändning. Programmet ges nu för fjärde gången.

Hur kan vi vara säkra på att vi får den bästa vården, omsorgen eller undervisningen? Svaret på dessa frågor har sedan några år varit: evidensbasering.

Det är dock inte ett enkelt svar en gång för alla. Evidensbasering kräver djup förståelse av kunskap i sitt sammanhang. Det är detta utbildningen ger kompetens i. Dessutom ger programmet redskap för att förstå och samordna olika kunskapsmodeller som behövs inom omsorgsverksamheter där det tvärprofessionella arbetet är centralt.


Se ett filmklipp om programmet:

master i evidensbasering

Kort intervju (2.30) med Morten Sager, ansvarig för evidensprogrammet vid Göteborgs universitet.

Möte mellan olika professioner och kunskapssyner

Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner. På den här utbildningen finns företrädare från olika områden – såsom socionomer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, pedagoger och administratörer.

Vi arbetar med olika sätt att säkerställa kunskap utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område. Olika tekniker för evidensbasering är lämpliga beroende på var inom vård, skola och omsorg man finns. Nödvändig kunskap kan finnas i forskningslitteraturen, men också i form av externa utvärderingar av verksamheten eller erfarenheter inom organisationen. I grunden handlar det om att ta reda på vad som är bästa tillgängliga kunskap för en viss fråga eller problematik. Ibland är det viktigaste och svåraste att säkerställa vad vi inte vet – och hantera den kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten.


Unik kurs

Detta är ett unikt masterprogram för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom viktiga samhälleliga institutioner och ökad kunskapsanvändning i välfärdens verksamheter.

Programmet har skapats i samråd med landsting, kommun och statliga myndigheter på evidensområdet, vilka i ökande utsträckning efterfrågar kompetens om evidensbasering.


Efter programmet kommer du att kunna:

  • Söka upp och sammanställa bästa tillgängliga kunskap
  • Genomföra förändringar utifrån ny kunskap
  • Samordna olika yrkesgruppers kunskaper och synsätt
  • Hantera kunskapsbrist
  • Reflektera över styrkor och svagheter i olika metoder
  • Förstå etiska konsekvenser för enskilda och samhället


Vill du veta mer?

  1. Läs mer på Göteborgs universitets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Morten Sager, programkoordinator, Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 47 22
E-post

Senast uppdaterad: 2016-04-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund