Ta examen i evidensbasering!

Nu är det ansökningsdags för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom olika samhälleliga institutioner eller bidra till kritisk reflektion vad gäller styrning och kunskapsanvändning.  

Med en examen eller en fristående kurs i evidensbasering blir du en nyckelspelare i beslutsprocesser i tvärprofessionella
organisationer.

Du får möjlighet att på allvar förstå och granska kunskapens roll i samhällsutvecklingen.

Kurserna ger dig verktyg att:

  • söka upp och sammanställa bästa tillgängliga kunskap
  • genomföra förändringar utifrån ny kunskap
  • samordna olika yrkesgruppers kunskaper och synsätt
  • hantera kunskapsbrist
  • reflektera över styrkor och svagheter i olika metoder
  • förstå etiska konsekvenser för enskilda och samhället
  • kritiskt analysera organisering och kunskapsstyrning

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2017-03-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund