Ta kommandot över digitaliseringen!

I samarbete med DigJourney erbjuder nu GR ett tredagars intensivt kunskapslyft, för transformationsledare i offentlig sektor i Göteborgsregionen.
– Förmågan att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är avgörande för att kunna möta invånarens förväntningar och de utmaningar som kommunerna står inför, säger Johan Kjernald som är digitaliseringsstrateg på GR.

DigJourney har utvecklat en metodik kring digital transformation och ligger bakom boken ”Att leda digital transformation” som har sålt i mer än 9000 exemplar i Sverige.

Syftet med metodiken är att underlätta för ledningsgrupper och förändringsledare att ta kommandot över digitaliseringen och att ge arbetet med digitalisering en tydlig struktur med handfasta råd och rekommendationer.

Arbetsmetodiken stödjer organisationer i sitt arbete med digitalisering och hjälper till att stärka både befintlig verksamhet och att utveckla nya digitala färdigheter. Metodiken används idag i över hundra svenska organisationer.


"Se digitaliseringen som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen"

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen och förmågan hos nyckelpersoner och ledare inom offentlig sektor i att leda digital transformation.

– Vår förhoppning är att utbildningen ska inspirera fler till att se digitaliseringen som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen, säger Björn Wallermark som är utbildningsledare på GR.

Utbildningen ger ökad kunskap om att leda digital transformation för bästa effekt. Deltagarna får ta del av arbetsprocesser, övningar, hur digital mognad mäts och grunderna för hur du utvecklar en transformationsplan.

– Göteborgsregionen är en resurs för medlemskommunerna i kompetens- och verksamhetsutveckling. Vi märker av den ökade efterfrågan på kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet och kommer framöver att utveckla vårt utbud i fortsatt dialog med kommunerna, säger Björn Wallermark.

Inom det här området arbetar GR även med stora utvecklingsprojekt, såsom exempelvis Modig (Mer Omsorg med Digital teknik) och AllAgeHub (en samverkansplattform som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster).

Att leda digital transformation som ledare – detta ingår i utbildningen

Inför utbildningen får deltagarna inspirationsmaterial, exempelvis i form av länkar till poddar och artiklar inom området. Boken ”Att leda digital transformation” ingår som en del av förberedelserna.

 • Onlineprogram via veckomejl med förberedelser, kunskap och uppgifter, med start ett par veckor innan de tre dagarna.
 • Tredagars seminarium och workshop.
 • Certifiering i Digital Transformation Framework.
 • Inloggning till kunskapsbanken digitaltransformation.net (90 dagar).
 • Tillgång till det digitala mognadstestet för grupptester (1 test).
 • Inbjudan till Alumni-nätverk med konsulter inom digital transformation.


Detta program ger deltagarna

 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation.
 • Insikter om vilken roll du har i en digital transformation och vilka dina styrkor respektive utvecklingsområden är.
 • Kunskap om Digital Transformation Framework och hur allt hänger ihop.
 • Detaljerad kunskap om metodiken The Digital Maturity Matrix.
 • Övergripande förståelse för transformationsprocessen.
 • Metoder och arbetsmaterial för att beskriva en organisations digitala mognad.
 • En grov Transformationsplan för den verksamhet du själv väljer att arbeta med under kursen.


Vem är programmet till för?

Förändringsledare, chefer och projektledare i offentlig sektor som vill stärka sin konkurrenskraft och vill driva komplexa transformationsresor. Kunskapslyftet utgår från Digital Transformation Framework, boken Att leda digital transformation, metodiken Digital Maturity Matrix och DigJourneys verktyg.


Kontaktperson på GR: Björn Wallermark

Senast uppdaterad: 2019-04-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund