Tillit är ledordet för dagens ledarskap

Att leda för tillit var temat för en utbildningsdag som GR arrangerade nyligen. Syftet med dagen var att lyfta framtidens ledarskap – ett ledarskap som är byggt på tillit och har fokus på resultat.

Historiskt har ledaren ofta varit en upphöjd, stark, hjältemodig och individualistisk man, som burit både ett tungt ansvar och många förväntningar på sina axlar. Men numera står ledarskap för något helt annat; fokus är inte på ledaren hela tiden, utan istället på att det är allas ansvar att bidra till goda relationer. Tillit har kommit att bli ett ledord för detta ”nya” ledarskap som handlar om samspel mellan individer, tillit till deras kompetens och tillvaratagande av deras engagemang.

"Tillitsglasögon" i Gislaved

Under utbildningsdagen berättade Malin Aronsson, kommundirektör i Gislaveds kommun, om deras resa mot ett tillitsbaserat ledarskap. Hon betonade bland annat att hur man väljer att organisera sig har avgörande betydelse för hur man kan leda, för arbetssättet, och för att få tillitstanken att genomsyra hela organisationen.
- Vi ska fråga oss ”Har vi våra tillitsglasögon på nu?” – om inte, ska det då göras över huvud taget? Tillit är ett ömsesidigt förhållningssätt, inte ett verktyg, men självklart finns det regler att förhålla sig till även om man arbetar tillitsbaserat, sa hon.

Malin Aronsson betonade att kommunledningen måste arbeta på ett visst sätt för att det ska finnas tillit längre ner i organisationen. För det krävs goda kommunikativa förmågor hos cheferna.

Volvo fokuserar mer på värderingar

Peter Grönberg från Volvo Group berättade om hur Volvo har gått tillväga för att bli ett företag som är mindre baserat på regler och mer på värderingar. Han berättade bland annat att fokus har legat på ett ”ledartänk som banar väg för förändring”.
- Organisatoriska förändringar börjar med personlig förändring av ledarna. För det är människor, inte organisationer, som uppnår förändringar. När ledarna förändrar sitt synsätt och sina värderingar förändras också deras beteenden. Detta påverkar kulturen inom koncernen, vilket i sin tur påverkar beteendena inom koncernen, sa han.

"Kärlek" tema hos Polisen

Robert Karlsson, biträdande regionpolischef för Region Väst, berättade om Polisens resa från hierarki och orderstyrt ledarskap mot att istället fokusera på de fyra pelarna förståelse, motivation, relation och förtroende.
- Jag försöker förmedla frågan: ”Hur mycket kärlek törs jag visa inom ramen för mitt uppdrag?”. En bra utgångspunkt i det är: Vi tror på våra medarbetare, att de vill väl och vill andra väl. Och förståelse, det sker i samverkan med andra människor, sa han.

Bra med "nybörjar-hjärna"

Eva Berlander, terapeut och författare, pratade om hjärnans egenskaper och om hur viktigt det är att ha kunskap om dem när vi ska skapa tillit. Eva menar att ”relationer handlar inte om mig, dig, eller ens oss, utan om platsen emellan oss. Det vi delar, men som kanske inte alltid syns.”
- För att bli mottaglig och öppen för förändringar är det en bra start att skaffa en ”nybörjar-hjärna”. Med det menas ett så öppet sinne som vi har första gången vi ska lära oss någonting nytt. Det är också viktigt att bli medveten om vår hjärnas ”autopilot”, och få en förståelse för vart den tar oss; att vi tänker, känner och gör det vi tänkt, känt och gjort förut, om vi inte medvetet koncentrerar oss lite på att vara öppna.

Läs hela konferensrapportenPDF

Senast uppdaterad: 2019-02-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund