Tolv GR-kommuner kan nu boka besök i AllAgeHubs interaktiva miljö via nya webbplatsen

Läs senaste nytt från AllAgeHub. Webbplatsen allagehub.se har fått ny design och en hel del nya funktioner. Bland annat finns nu en bokningsfunktion för kommuner där besök i den interaktiva miljön enkelt kan bokas. 

 

I AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg finns lösningar som kan bidra till större självständighet och frihet för människor oavsett ålder och funktionsvariation. Syftet med miljön är att öka kunskapen om tillgängliga boendelösningar och välfärdsteknik och hur dessa kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande.

Bokning öppen via nya webbplatsen
Den interaktiva miljön är nu tillgänglig för bokade besök och det gäller främst AllAgeHubs tolv medverkande kommuner samt samarbetsparter. Bokning för kommunerna sker via bokningsfunktionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på vår webbplats www.allagehub.se, övriga via förfrågan till bokning@allagehub.se.

I miljön finns ett 50-tal företag representerade med sina produkter och tjänster. Här hittar du exempelvis tillsynskameror och sensorteknik som möjliggör tillsyn på distans, GPS-larm som hjälper till att hitta den som inte kan hitta hem själv, golv som minskar risken för frakturer vid fall, virtuella träningsprogram, spisvakt och andra system som minskar risken för brand och olyckor samt spol- och torktoalett och olika robotar som gör det möjligt för personer att klara sin personliga hygien och att äta på egen hand.

 

 

Kort om AllAgeHub

  • VISION: En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv
  • Uppbyggnaden av verksamheten startade i januari 2017 och pågår under en treårsperiod t.o.m. 2019.
  • AllAgeHub är ett initiativ av de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.
  • Läs mer om AllAgeHub på grkom.se/allagehub eller www.allagehub.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:
Ulrica Björner, ulrica.bjorner@allagehub.se
Carolina Fornell, carolina.fornell@allagehub.se

Senast uppdaterad: 2017-09-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund