Tryggt i trygghetsboende – nu även i internationell artikel!

FoU i Väst/GR:s rapport Tryggt i trygghetsboenden? Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan har omarbetats till en vetenskaplig artikel i den internationella tidskriften Journal of Housing for the Elderly. Artikeln publicerades i tidskriftens decembernummer. 

Journal of Housing for the Elderly vänder sig till forskare och praktiker med intresse för fördjupning inom temat äldres bostäder och boenden.


Om artikeln

Engelsk rubrik: Perceived Safety in Extra-Care Housing for Senior Residents

Svensk rubrik: Upplevd trygghet i trygghetsbostäder för seniorer

Författare: Lisbeth Lindahl, Morgan Andersson och Jan Paulsson

I artikeln används begreppet ”Extra-Care Housing” för att sortera in trygghetsbostäderna i ett internationellt vedertaget begrepp som avgränsar trygghetsbostäder från seniorbostäder. Nu finns det visserligen ingen vård i trygghetsboendet, men kravet på personal, gemensamhetslokal och tillgänglighet innebär ändå viss extra service som det inte finns krav på för seniorboenden.

Trygghetsbostäder är en relativt ny modell för bostäder i Sverige, belägen mellan de ordinära bostäderna och äldreboendet. Upplevelsen av trygghet hos personer som bor i trygghetsbostäder undersöktes med hjälp av djupintervjuer (28 personer, i genomsnitt 83 år).

En kvalitativ tematisk analys resulterade i en modell bestående av fyra teman:

  • möjlighet att klara mig själv
  • ett tryggt socialt sammanhang
  • möjlighet att bo kvar
  • skydd och säkerhet

Denna modell beskriver vad som bidrar till den upplevda tryggheten och kan användas i informationssyfte samt vid planering och utveckling av trygghetsbostäder.


Vill du läsa hela artikeln?

Intresserade är välkomna att vända sig direkt till Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR.

Artikeln finns online på Journal of Housing for the Elderlys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inloggning krävs).


Ladda ner FoU-rapporten som ligger till grund för artikeln:

 

Senast uppdaterad: 2018-10-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund