Tycker du att olikheter utifrån kulturell bakgrund eller religionstillhörighet kan vara utmanande?

Då kanske du ska gå någon av våra utbildningar i höst? Vi har bland annat särskilda kurser för dig som arbetar inom vård och omsorg, förskola, grundskola eller fritidshemsverksamhet.

Kulturmöten och mångfald är något som idag präglar det svenska samhället. I Sverige är 19 procent av befolkningen född utomlands och vi kommer från sammanlagt 202 födelseländer.

Våra olika ursprung, erfarenheter och referensramar innebär såväl möjligheter som utmaningar, inte minst för alla som arbetar inom offentlig förvaltning.

GR anordnar kontinuerligt utbildningar och driver ett flertal projekt som syftar till att stärka offentlig förvaltnings arbete med migration, mottagande och inkludering.

Under hösten 2019 erbjuder vi följande utbildningar inom det här området:

Interkulturell kompetens, 1 oktober eller den 22 november

Kursdagen bygger på modellen ”Sex steg för interkulturell kompetens”. Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp.

Efter kursdagen har deltagarna fått med sig nya modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten och nya insikter om sig själva. Deltagarna får också med sig samtalsstöd och tips för hur de kan fortsätta diskussionerna kring temat i sin hemorganisation.

Interkulturell föräldrasamverkan inom för- och grundskolan, 15 oktober

Jobbar du i för- eller grundskolan? Stöter du ibland på utmaningar i relation till barnens föräldrar som kan handla om olikheter utifrån kulturell bakgrund eller religionstillhörighet?

Den här utbildningsdagen leds av Pirjo Lahdenperä, Sveriges första professor i interkulturell pedagogik. Det blir en interaktiv dag om utmaningar, dilemman och möjligheter i interkulturell föräldrasamverkan.

Interkulturell föräldrasamverkan inom fritidshemsverksamhet, 16 oktober

Jobbar du inom fritidshemsverksamhet? Stöter du ibland på utmaningar i relation till barnens föräldrar som kan handla om olikheter utifrån kulturell bakgrund eller religionstillhörighet?

Den här utbildningsdagen leds av Pirjo Lahdenperä, Sveriges första professor i interkulturell pedagogik. Det blir en interaktiv dag om utmaningar, dilemman och möjligheter i interkulturell föräldrasamverkan.

Kunskapsseminarium med fokus på Mellanöstern och Afrikas horn, 6 november

En utbildningsdag som ger en grundläggande förståelse för närtidshistoria, kultur och livsvillkor i regionerna Mellanöstern och Afrikas horn.

Praktisk kunskap om trauma (fokus på vuxna), 15 november

En utbildningsdag som vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter vuxna som upplevt potentiellt traumatiserande händelser. Detta kan exempelvis handla om utsatthet för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor, krig och flykt. En del av dagen fokuserar på psykisk ohälsa ur ett interkulturellt perspektiv. Utbildningen ger dig praktiska verktyg i bemötandet som du kan använda i ditt arbete.

Kulturmöten vid vård och omsorg i hemmet, 5 december

Jobbar du med vård och omsorg i brukares hemmiljö? Stöter du ibland på utmaningar som kan handla om olikheter utifrån kulturell bakgrund eller religionstillhörighet?

I så fall välkomnar vi dig till en heldagsutbildning med fokus på att hantera kulturmöten, diskutera etiska dilemman som kan uppstå och lyssna till en judisk, en romsk och en muslimsk företrädare som ger insikter och tips utifrån sina traditioner.

Senast uppdaterad: 2019-05-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund