Ungdomsmottagningarna undersöks

FoU i Väst/GR ska kartlägga länets ungdomsmottagningar och undersöka vilka ungdomar som går dit  och hur man kan nå de som inte gör det. I uppdraget ingår också att utvärdera de satsningar som görs på ungdomsmottagningarna för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.

I Västra Götalands län finns 54 ungdomsmottagningar med olika huvudmän. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att kartlägga dem och bland annat beskriva organisationsformer och arbetssätt (styrning, huvudmannaskap, resurser, utbud, uppföljning etc).

I uppdraget ingår också att genomföra en studie som belyser vilka ungdomsgrupper det är som kommer respektive inte kommer till ungdomsmottagningarna i länet. Inom ramen för studien ska det göras en analys av verktyg och arbetssätt för att nå dessa grupper.

Dessutom ska FoU i Väst/GR utvärdera de särskilda satsningar som nu görs på ungdomsmottagningarna för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.

När studien samt kartläggnings- och utvärderingsarbetet genomförts är ambitionen att ett antal övergripande frågeställningar om ungdomsmottagningarnas arbete ska besvaras, bland annat dessa:

  • Hur kan ungdomsmottagningarnas verksamheter utvecklas för att bättre motsvara invånarnas behov?
  • Hur ska ungdomsmottagningarnas verksamheter följas upp så att kunskap samlas in och kan stödja ett lärande samt utgöra relevant återkoppling till beslutsfattare?

Projektet pågår till och med december 2018.

Bakgrund

2016 års överenskommelse om psykisk hälsa mellan regeringen och SKL innehåller en särskild satsning på ungdomsmottagningar. I Västra Götalands län finns en partssammansatt styrgrupp för riktade insatser till ungdomsmottagningarna i länet (där både Västra Götalandsregionen och kommunerna är representerade). Det är den styrgruppen som har vänt sig till FoU i Väst/GR med ovanstående uppdrag.

 

Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2017-03-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund