Ungdomsundersökningen Lupp genomförs i höst

Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ska genomföras i nio av Göteborgsregionens kommuner. FoU i Väst/GR bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.

Bild: Mostphotos.

Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som genomförs för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter. Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Varför är Lupp en viktig undersökning?
För att kunna stärka det ungdomspolitiska arbetet och utveckla kommunens verksamheter i rätt riktning behövs aktuell kunskap om ungas åsikter, vanor, hälsa och erfarenheter.

– Lupp stärker kommunernas möjligheter att jobba med barns och ungdomars rättigheter, vilket ju är extra aktuellt med tanke på regeringens förslag att gör FN:s barnkonvention till svensk lag, säger Åsa Nilsson, utredare vid FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund och regional samordnare av Lupp 2017.

Vad ska resultaten bidra till?
Resultaten kommer att presenteras i olika former under våren och hösten 2018. En styrka med undersökningen är att resultaten kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag i kommunens verksamheter, över förvaltningsgränser. Detta stärker förutsättningarna för ett samordnat utvecklingsarbete i kommunen. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstemän och politiker.

Läs mer

Kontakt Åsa BF Nilsson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund