Utvecklingen av AllAgeHub fortsätter

Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster och om medel beviljas startar innovations- och utvecklingscentret i januari 2017. 

Tolv GR-kommuner satsar drygt nio miljoner kronor på att medfinansiera projektansökningar som syftar till att bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. En första ansökan skickades till Vinnova den 11 september och arbetet med en ansökan till Västra Götalandsregionen är i full gång.

Om medel beviljas kommer AllAgeHub starta i januari 2017.

Göteborg Stads visningsmiljö för funktionell design, tillgänglighet i boendet och välfärdstekniktjänster – Vision Bo Äldre – kommer då övergå och utvecklas till AllAgeHubs inspirationsmiljö. Förutom inspirationsmiljön kommer AllAgeHub också innehålla en idésluss, en innovationsmiljö, en lärmiljö samt utgöra en tvärvetenskaplig forskningsarena. Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster som underlättar för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv.

Utöver kommunerna deltar ytterligare 11 aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället i AllAgeHub-samarbetet.

Läs mer om AllAgeHub.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2016-09-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund