Vad får socialsekreterarna att stanna?

Ta del av en forskningsöversikt om arbetssituationen och påverkansfaktorer som gör att man stannar kvar i yrket som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Under de senaste åren har det blivit svårare att rekrytera socionomer till arbetet med
ekonomiskt bistånd samtidigt som personalomsättningen på många håll ökat. Ett stort
antal nyanställda och svårigheter att behålla personal påverkar både rättssäkerheten och
kvaliteten på arbetet.

Denna studie syftar till att bidra till en ökad förståelse för
arbetssituationen för socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd genom att sammanställa
kunskap från forskning på området. För att kunna vända trenden är det angeläget att
undersöka hur arbetssituationen ser ut och vad i själva arbetet som påverkar viljan att
stanna kvar i yrket som socialsekreterare.

Ladda ner

  1. Vad får socialsekreterarna att stanna?PDF

 

Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund