Vad händer med startade dialogprocesser när ett projekt gör halt?

Och vilket värde har det att forskare följer processer i samhällsbyggandet? Se film och presentationer från ett seminarium vid CMB, Centrum för Management i Byggsektorn på Chalmers.

När det skulle byggas trygghetsbostäder i Lundbypark bjöds invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer in till dialog tidigt i byggprocessen. Men vad hände sen?

Detta diskuterades under ett seminarium den 15 maj vid CMB, Centrum för Management i Byggsektorn på Chalmers.

Medverkade gjorde Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR och bitr. professor Inga Malmqvist, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad vid Chalmers. De har bedrivit följeforskning av projektet i Lundbypark, som är ett tvärdisciplinärt samarbete mellan White arkitekter, Chalmers och FoU i Väst/GR.

– Med tanke på dialogprocessen är det naturligtvis inte idealiskt att tidsplanen ändras så många gånger under resans gång, kommenterade Lisbeth Lindahl. Emellertid upplever både vi och White att det varit värdefullt att genomföra dialoger i olika former. Det som krävs är att mötena har en tydlig struktur, med en klar målsättning och tid avsatt för noggrann dokumentation. Då kan resultaten från dialogmötena användas senare i processen och även av nya intressenter som kommer in i projektet.

Vilket värde har det att forskare följer processer i samhällsbyggnad?

Läs rapporten från följeforskningen!

CMB

Bygglunchen/seminariet arrangeras av CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) på Chalmers.

Senast uppdaterad: 2018-05-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund