Vad innebär det att planera socialt hållbart?

Vad skulle vi behöva göra mer av och veta mer om?

GR har tillsammans med RISE Research institutes of Sweden och Mistra Urban Futures, tagit fram en kunskapsöversikt om Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv. I arbetet har även Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Skaraborgs kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Region Skåne, Göteborgs Stad, Trollhättans stad, Chalmers och KTH medverkat.

Rapporten ger vägledning i vad social hållbarhet kan innebära i samhällsplaneringssammanhang och lyfter intressanta exempel på socialt hållbarhetsarbete i samhällsplanering från olika håll i Sverige.

Rapporten lyfter också kunskapsbehov och möjliga områden för fortsatt arbete.


Ladda ner rapporten

 

Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2017-10-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund