Vad kan vi lära av projekt Nya GRannar?

Projektet vände sig till personal inom kommunernas verksamheter för nyanlända barn och unga. Syftet var att höja personalens kompetens och bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden för ensamkommande barn, skola och socialtjänst.

Nu finns en kortversion av slutrapporten av Nya GRannar. Den har vi skrivit för att sprida lärdomarna om projektet och som inspiration för framtida projektledare.

I denna kortversion har vi lyft fram resultat, t.ex. att över 1900 personer deltog i kompetensutvecklingsinsatser, och vad vi gjorde för att uppnå målet att öka kompetensen hos personal som arbetar med nyanlända barn och unga.

Här finns exempel på utbildningar och studieresor, vad utvärderarna säger om resultat och tips för dig som ska driva projekt. Vi i projektledningen är stolta över att ha genomfört detta projekt där medarbetare från 10 kommuner träffats för att hitta nya rutiner i arbetet med de nyanlända barnen och ungdomarna.

Om Nya GRannar

Nya GRannar var ett projekt som vände sig till personal inom kommunernas verksamheter för nyanlända barn och unga.

Syftet var att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden (för ensamkommande barn), skola och socialtjänst. Fler än 1700 personer i de deltagande kommunerna medverkade i kompetensutvecklingen.

Projektet Nya GRannar ägdes av Göteborgsregionen och genomfördes på upp­drag av kommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Projektet pågick under perioden 1 april 2016 till 31 december 2018 och finansieras av Europeiska socialfonden.

Senast uppdaterad: 2019-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund