Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården?

FoU i Väst/GR ska genomföra en studie för att öka kunskapen om nyanlända barn som riskerar att fara illa.

Inom socialtjänsten har antalet anmälningar och ansökningar som rör barn i nyanlända familjer ökat på senare tid. En av anledningarna är att det har kommit ett stort antal nyanlända familjer till kommunerna.

Individ- och familjeomsorgscheferna i GR upplever att de saknar en samlad bild av situationen för barnen i de nyanlända familjerna och att de inte har tillräckligt med kunskap om hur de på bästa sätt kan möta barnens och familjernas behov. De har därför tagit initiativ till en FoU-studie som syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för att utveckla socialtjänstens arbetssätt och insatser när det handlar om nyanlända barn och deras familjer.

Ett tänkbart resultat av studien är att kompetensinsatser utformas som kan riktas till kommuner i Göteborgsregionen men kanske även till övriga delar av länet.

Länsstyrelsen finansierar projektet med hjälp av så kallade §37-medel. Studien ska vara klar i slutet av februari 2018.

 

Kontaktperson på GR: Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2017-09-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund