Validering Kock Västra Götaland – från pilotprojekt till välfungerande kompetensförsörjning

Kock är ett bristyrke i Sverige vilket påverkar kompetensförsörjningen för den offentliga måltidsverksamheten. Genom projektet ”Validering Kock Västra Götaland” valideras kompetensen hos måltidsverksamhetens befintliga personal.

Allt färre utbildar sig till kockar och med stora pensionsavgångar framöver är problemet att bemanna de offentliga köken en stor utmaning. Med anledning av detta startades projektet "Validering Kock Västra Götaland" hösten 2015. I projektet används den nationella valideringsmodell som Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR) lanserade 2015. Modellen bygger på att certifierade yrkesbedömare kartlägger och bedömer deltagarna i förhållande till branschens krav på anställningsbarhet. Valideringen kan resultera i intyg och gesällbrev.

Utan en formell kockutbildning är det svårt för arbetsgivaren att avgöra vilka yrkeskunskaper personen besitter, även om personen i fråga har lång yrkeserfarenhet från Sverige eller från ett annat land. Valideringen ger arbetsgivaren ett verktyg för detta.

– Vi ser att validering utifrån branschens modell är ett verktyg som måltidsorganisationerna kontinuerligt kan använda i sin kompetensförsörjning. Det ger också ett mycket bra underlag innan ett utvecklingssamtal eller inför en rekrytering, säger Gunilla Eek, projektsamordnare.

Validering Kock

Yvonne Licke blev validerad kock genom ”Validering Kock Västra Götaland”. Foto: Per Myrehed.

Det unika i ”Validering Kock Västra Götaland” är att valideringsmodellen för första gången används i offentlig måltidsverksamhet. Valideringsmodellen är i projektet dessutom kompletterad med en kollegial handledarutbildning som möjliggör kvalitativt arbetsplatslärande. Detta är användbart i de fall deltagaren rekommenderas att komplettera inom något arbetsområde för att uppnå branschens krav.

Projektet har varit mycket lyckat och konceptet kan numera ses som en permanent del av kompetensförsörjningen inom offentliga måltidsverksamheter. Fram till idag har 27 yrkesbedömare utbildats och certifierats av UHR och 51 handledare utbildats av Validering Väst. Kommuner som inom ”Validering Kock Västra Götaland” har både certifierade yrkesbedömare och kollegiala handledare är Lilla Edet, Tranemo, Vänersborg, Borås Stad, Ale, Mark, Munkedal, Trollhättan Kunskapsförbundet Väst, Töreboda Kanalskolan, Ulricehamn, Skara och Orust. Dessutom har Västra Götalandsregionens måltidsverksamhet nu utbildade yrkesbedömare och handledare på Sahlgrenska Universitetssjukhus, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Borås sjukhus.

– Det kändes bara kul att få chansen att valideras. Jag har jobbat i branschen så länge och nu har jag äntligen fått min kompetens bedömd. Idag är jag kock, det känns fantastiskt, säger Yvonne Licke, validerad kock på Lindgårdens äldreomsorg i Vänersborg.

"Validering Kock Västra Götaland" är ett samarbete mellan UHR, Skolmatsakademin Västra Götaland och Validering Väst. Validering Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Västra Götaland.

 

Läs mer om projektet:

Validering Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UHRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolmatsakademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Gunilla Eek, projektsamordnare på Validering Väst

gunilla.eek@valideringvast.se

0708 - 80 16 18

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund