Validering Väst väcker nationellt intresse

Validering Väst (VV) etablerar sig alltmer som en viktig aktör nationellt när det gäller att ta fram riktlinjer, metoder, processer och verktyg för att validera kompetens hos personer som saknar formell dokumentation på sin kompetens. VV medverkar i och driver en lång rad nationella valideringsprojekt och har under 2018 bland annat haft en central roll i att arbeta fram de nya nationella riktlinjerna för validering av undersköterskor och vårdbiträden.

Validering Väst lyfter mot nya höjder - MostPhotos.com

I regeringens En nationell strategi för validering, SOU 2017:18 lyfts vikten av att göra fortsatta insatser för att utveckla metodstöd och enhetliga kriterier för validering inom vuxenutbildningen, samt att detta är särskilt angeläget inom vård- och omsorgsområdet.

De nya riktlinjerna för validering av undersköterskor och vårdbiträden blev antagna av Vård- och omsorgscollege (VO) styrelse i juni 2018. VV har tillsammans med VO:s nationella kansli och tre regionala VO-college drivit arbetet med ta fram riktlinjerna.

VV har av VO-college även fått ett utökat uppdrag i rollen som projektledare för framtagandet av ett nationellt metodstöd för validering. Tillsammans med de antagna riktlinjerna bildar metodstödet VO-colleges nationella valideringsmodell för validering av de båda yrkena.

Tillsammans med en representant för VO-college, har Validering Väst även uppdraget att representera VO-college i BOSS-projektet. BOSS står för Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan och är ett ESF-projekt som drivs av Myndigheten för yrkeshögskolan. Projektet syftar till att öka nyttan och användning av branschvalidering. Utgångspunkten för projektets aktiviteter är den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, och Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens.


Kontaktperson på GR: Björn Hellsten

Senast uppdaterad: 2019-02-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund