Välkommen till årets demenskonferens!

Tema: Bemötande vid kognitiv svikt hos äldre.

Det är kanske allmänt vedertaget att man kan bli ”gammal och glömsk” men ibland är det inte ett normalt åldrande utan en sjukdom som ligger bakom glömskan.

Vid Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewykroppsdemens och andra sjukdomar som går under samlingsnamnet demenssjukdomar är det viktigt att förstå vilka skador dessa ger på hjärnan.

När man förstår vilka funktioner som finns kvar och vilka som inte finns kvar kan bemötande och vård anpassas till individens behov.

Årets demenskonferens kommer att ge ökad kunskap om bemötandets betydelse för en vård och omsorg utifrån individens behov, likaså med hänsyn till kultur och religion.


Målgrupp

Förtroendevalda politiker, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal omsorgspersonal och baspersonal inom kommun och region som möter personer med kognitiv svikt/sjukdom.


Tid & plats

Demenskonferensen äger rum den 8 november 2019 kl 08.30–16.00 på Radisson Blu Scandinavia, Göteborg.Mer information


Anmälan


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2019-08-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund