Välkommen till workshop om verklighetslabb i AllAgeHub

Nu har AllAgeHub dragit igång och vi behöver din hjälp med att skapa fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov.

Det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

Vi bjuder nu in små och medelstora företag samt kommunrepresentanter till två gemensamma workshops 22 och 24 mars. Du kan till exempel vara socialchef, utvecklingsledare, e-hälsosamordnare, chef inom vård- och omsorg/funktionshinder/samhällsbyggnad, AllAgeHub-ombud eller annan berörd kommunrepresentant. 

Verklighetslabb ska möjliggöra tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Det kan exempelvis handla om att kommunala verksamheter öppnar upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

När:

22 mars kl 13-16

alternativt

24 mars kl 9-12


Var:

Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9 C.

 

Vill du veta mer om AllAgeHub?

 

Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2017-04-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund