Vilka arbetsmarknadsinsater bedriver kommunerna i Göteborgsregionen? Vad blir resultatet?

Cirka 130 personer deltog i Göteborgsregionens arbetsmarknadskonferens som också bjöd på nationella utblickar.

I sex år har Göteborgsregionen FoU i Väst haft i uppdrag av kommunerna i GR att bedriva forskning om och uppföljning av kommunal arbetsmarknadsverksamhet. En unik satsning som genererat mycket kunskap.

Under Göteborgsregionens arbetsmarknadskonferens den 3 september samlades 130 personer för att ta del av lärdomarna från de sex åren med FoU-stöd. Vilka arbetsmarknadsinsatser bedrivs av GR:s kommuner och vad blir resultatet?

Dagen innehöll även nationella perspektiv på arbetsmarknadspolitiken och samhällsutvecklingen i stort. Hur har arbetsmarknadspolitiken förändrats över tid? Hur mäter vi effekterna av våra insatser?

Initiativtagare till konferensen var AME-chefsnätverket i GR.


Föreläsarnas bildspel

Här kan du ta del av presentationerna från dagen.

Tips på vidare läsning

Föreläsarna skickade också med några lästips.

Senast uppdaterad: 2019-09-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund