Vilka röster hörs?

Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän? Frågan var i fokus på ett seminarium nyligen och det finns också en färsk FoU-rapport i ämnet.

Under 2016 har Julia Bahner genomfört ett forskningsprojekt där hon undersökt hur funktionshinderrörelsen i Västra Götaland upplever sina förutsättningar för intressepolitisk påverkan i relation till Västra Götalandsregionens politiker och tjänstepersoner.

Den 10 mars presenterades studien på ett välbesökt seminarium.


Vad är funktionshinderrörelsen?

– Det är inte helt lätt att säga vad som är funktionshinderrörelsen, och det har varit en utmaning i det här arbetet, berättade Julia som är socionom och doktor i socialt arbete.

Generellt sett brukar man se funktionshinderrörelsen som en identitetsrörelse vars syfte är att företräda en särskild grupps intressen eller identitet. Hur identitetsrörelser kan påverka politiker och tjänstemän kan se lite olika ut men i Västra Götalandsregionen är strukturen för inflytande uppbyggt efter att individer företräder en viss svårighet eller svårighetsgrupp (till exempel svårt att se, svårt att höra, svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen samt svårt att bearbeta, tolka och förmedla information).

– Bör det finns en uppdelning av teman istället för svårighet och organisationstyp?

Julia tror att företrädare skulle kunna stärka sin representativitet och legitimitet om man gick samman som en bred ”mänskliga rättighetersrörelse”.

Panelsamtal med företrädare för funktionshinderrörelsen.

Svårt att rekrytera

Vad som också framkom i studien är svårigheter som föreningar upplever i att rekrytera unga och personer med annan etnicitet än ”vit svensk”. Julia lyfte att detta är något man har gemensamt med politiska partier och andra typer av föreningar i samhället.

Efter en kaffepaus, med möjlighet för publiken att ställa frågor via lappar eller sms, fortsatte programmet med ett panelsamtal där företrädare från funktionshinderrörelsen deltog. Under samtalet diskuterade man rapportens resultat och tog upp frågor som skickats in. Man pratade bland annat om hur man kan locka fler unga till föreningar och möten, vad ordet ”intressepolitik” förmedlar och hur man kan jobba med introduktion för nya medlemmar som vill engagera sig. Flera lyfte att stora delar av rapportens resultat är kända sedan tidigare men poängterade samtidigt vikten av att ha det nedskrivet i en rapport för att på så sätt stärka legitimiteten i det.

Förmiddagen avslutades med att en politiker samt en tjänsteman från avdelningen Mänskliga rättigheter vid Västra Götalandsregionen kort berättade om vad de fått med sig från presentationen och att de ska ta med sig resultaten av rapporten in i sitt fortsatta arbete.


Ladda ner

 

Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-03-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund