Vill du utvecklas samtidigt som du utvecklar er verksamhet? Då ska du gå vår Förbättringsverkstad!

Se filmklippet där Anna Melke och Ulla-Britt Caping Salas som leder utbildningen berättar mer.

Förbättringsverkstaden är en utbildning där du stärker din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation, t.ex. chefer, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare eller samordnare/koordinator.

Kom gärna flera från samma enhet eller verksamhet så blir det lättare att jobba vidare på hemmaplan!

Du behöver ha ett konkret förbättringsarbete som bearbetas under kursen. Det kan till exempel handla om införandet av nya metoder, rutiner eller modeller. Det kan också handla om att organisationen identifierat ett förbättringsområde där ni söker nya arbetssätt, men ännu inte bestämt vilka.


Varför Förbättringsverkstad?

I det här filmklippet berättar Anna Melke och Ulla-Britt Caping Salas mer om vad du kan förvänta dig av Förbättringsverkstaden.

Föreläsningar och verkstad...

Kärt barn har många namn: verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, utvecklingsarbete, förändringsarbete, projekt, innovation...

I den här utbildningen väljer vi att kalla det förbättringsarbete för att sätta fokus på att det handlar om just det – att åstadkomma en förbättring för dem verksamheten är till för.

Om du deltar i hela programmet träffas vi sex gånger där konkret förbättringsarbete varvas med föreläsningar. Det första tillfället är den 14 december 2016.


... eller bara föreläsningar

För den som inte vill delta i en förbättringsverkstad, men ta del av föreläsningarna finns möjlighet att endast anmäla sig till föreläsningarna.

Mer information & anmälan

  1. FoU i Väst/GR:s förbättringsverkstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
förbättringsverkstad citat


Kontaktperson på GR: Anna Melke

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund