Vinnovamedel till forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub

Vinnova har beviljat projektmedel på fyra miljoner kronor fördelat på tre år till AllAgeHub. Centrets syfte är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

De medel som Vinnova nu satsar ska användas till en idésluss, dit personal, brukare, företag och forskare ska kunna vända sig med ett problem, en idé, ett behov av samverkan eller liknande.

– Vi är mycket glada över beskedet från Vinnova. Det är en av flera viktiga pusselbitar för att AllAgeHub ska bli verklighet, säger projektledare Theresa Larsen på GR.

Idéslussen är navet i den innovationsmiljö som nu ska byggas upp. Vinnova skriver i sin beslutsmotivering bland annat att AllAgeHub kännetecknas av ”en tydlig struktur och process för idéutveckling samt hur samverkan med andra aktörer och system för labb, testbäddar, forskningsarena etc. ska se ut”.

Tolv GR-kommuner har gått in med drygt nio miljoner kronor i medfinansiering till ansökningar för att bygga upp verksamheten och arbetet med fler ansökningar pågår för fullt.

AllAgeHub är ett samarbete mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. För närvarande ingår följande parter i samarbetet:

 • Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning – DART)
 • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
 • Johanneberg Science Park
 • Sahlgrenska Science Park
 • Chalmers tekniska högskola (Centrum för vårdens arkitektur och styrkeområde Building Futures)
 • Göteborgs universitet (centrumbildningarna Age Cap och Centrum för personcentrerad vård – GPCC)
 • Högskolan i Borås (Centrum för välfärdsstudier – CVS)
 • Framtiden AB, Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern
 • Business Region Göteborg


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2016-11-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund