Women and Alcohol in Gothenburg (WAG)

En skrift om kvinnors alkoholvanor under de senaste trettio åren.

I mitten av 1980-talet var det många forskare som ansåg att det fanns för lite forskning om kvinnors hälsa. Nästan all forskning handlade om män eller hade gjorts på ett sådant sätt att man inte kunde urskilja vad som gällde specifikt för kvinnor. Alkoholforskningen var ett sådant område.

Ett problem för forskarna var också att det fanns få kvinnor som hade allvarliga problem med alkohol. Därför var det svårt att göra analyser för kvinnor på samma sätt som man kunde göra för män, där alkoholproblemen var vanligare. Forskarna tänkte att det kanske fanns särskilda orsaker till att kvinnor fick problem. Man ville göra studier som utgick från kvinnor och kvinnors livsvillkor.


WAG startade 1986
Fredrik Spak var en sådan forskare. Han är psykiater med specialintresse för personer med alkoholproblem. Fredrik tyckte att det fanns alldeles för lite kunskap om kvinnor och alkohol. Han ville tillsammans med sin handledare Tore Hällström göra något åt saken och talade med ledande alkoholforskare i Sverige innan han packade sin väska och flög till USA. Där träffade han bland annat Richard och Sharon Wilsnack – världens ledande forskare inom området. Med deras erfarenheter och kunskap i bagaget kom han snart tillbaka till Göteborg och drog igång WAG-projektet 1986.

WAG-projektets syfte
Syftet med WAG var (och är fortfarande) att undersöka alkoholvanor hos alla kvinnor, inte bara hos kvinnor med problem. Genom att undersöka allas alkoholvanor kan man bättre förstå vad som kan leda till problem. Därmed kan man också bli bättre på förebyggande åtgärder.


Så går WAG-forskningen till
Att undersöka alla kvinnor i hela landet blir både dyrt och tar lång tid. Därför bjuder WAG-projektet in kvinnor i vissa åldersgrupper som bor i vissa stadsdelar i Göteborg. Alla får en enkät om alkohol. Därefter bjuds vissa av dem in till en intervju baserat på hur de svarat på enkäten där man på ett strukturerat sätt går igenom frågor om familj, arbete och händelser i livet.


WAG-forskarna ser förändringar över tid
Redan när WAG-projektet startade var tanken att forskningen skulle pågå under lång tid. Nu har fyra intervjuomgångar genomförts: 1990, 1995, 2000 och 2013. Det innebär att det nu är möjligt att följa hur alkoholvanor och psykisk hälsa utvecklas i kvinnors liv, påverkas av om man har barn, av vilket yrke man har eller av svåra livskriser. Det går också att jämföra hur kvinnor som idag är 20–25 år dricker jämfört med kvinnor som var i samma ålder 1990.


Ladda ner

  1. Women and Alcohol in Gothenburg – Om kvinnors alkoholvanor under de senaste trettio årenPDF (Skriften är utgiven av Enheten för socialmedicin och epidemiologi, Göteborgs universitet)

 


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2016-11-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund