Yrkesresan reser ut i landet

Yrkesresan är en satsning på kompetensutveckling för yrkesverksamma inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Den har sedan starten i maj 2017 väckt ett stort intresse ute i landet. Nu påbörjas en förstudie tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om hur Yrkesresan kan spridas till fler regioner. Man vill också undersöka möjligheten att täcka in fler verksamhetsområden.

Yrkesresan växer

Verksamheten startades efter ett initiativ från Göteborgsregionens (GR) nätverk för chefer inom Individ och familjeomsorg (IFO). Yrkesresans syfte är att skapa stabilitet och vägar till kompetensutveckling. På så vis vill man motverka de svårigheter man har haft att behålla och rekrytera ny personal inom socialtjänsten. Yrkesresan erbjuder både introduktion och kompetensutveckling, som presenteras på en webbplats. Själva kurserna utgår från kunskapsmål och varvar filmer, webbutbildningar och podcasts med fysiska kursdagar.

Yrkesresan har väckt ett stort intresse nationellt. Intresset rör både det innehåll som är framtaget för socialtjänstens arbete med barn och unga, men också för att använda Yrkesresans upplägg för att erbjuda kompetensutveckling för andra målgrupper, såsom vuxenhandläggare och äldreomsorgens baspersonal.

Samtliga regioner i landet har via Socialchefsnätverket på SKL och i andra nationella nätverk anmält intresse för att ta del av Yrkesresan. Med anledning av det stora intresset har Socialchefnätverket initierat en förstudie om hur en nationell spridning av Yrkesresan skulle kunna genomföras. Förstudien sker i samarbete mellan GR, SKL, Socialstyrelsen och RSS (Regionala Samverkans- och Stödstrukturer). Förstudien inleds under februari 2019.


Kontaktperson på GR: Cristina Dahlberg

Senast uppdaterad: 2019-04-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund