Modig – Mer omsorg med digital teknik

Syftet med Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

En stor del av projektet innebär att vi genomför utbildningsinsatser för digitaliseringsombud och chefer/ledningspersonal. Vi ska även stötta dessa i att i sin tur utbilda sina kollegor och bygga strukturer för hållbar kompetensutveckling i verksamheterna.

Målen med projektet är:

 • Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
 • Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Läs mer om vad vi gör inom projektet och varför

Aktuellt inom Modig

 • Utbildning "Att leda digital utveckling"
  För att nå målet om långsiktigt lärande kommer de lokala styrgrupperna/projektgrupperna i de deltagande kommunerna att gå utbildningen Att leda digital utveckling – En utbildning för att nå det
  långsiktiga målet för projekt Modig. Läs merPDF

 • 1 juli går Modig in i genomförandefasen
  Läs mer

 • Uppstartskonferens 5 september
  Inspiration, erfarenhetsutbyte och information om den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. Huvudtalare är Anders Ekholm från Institutet för Framtidsstudier. Konferensen vänder sig i första hand till medarbetare, chefer och ledningspersonal inom verksamheterna äldreomsorg eller funktionshinder i någon av de kommuner som ingår i projektet. Läs mer i inbjudanPDF

 • Projekt Modig är igång på allvar!
  I maj har de sju kommuner som deltar i projekt Modig genomfört workshops som en start i arbetet med att ta fram lokala planer för projektet. Läs mer

 • Mänskliga rättigheter och likabehandling
  Den 10 juni träffades alla projektledare och digitaliseringsombud för första gången och fick då lyssna till Seroj Ghazarian, som är utvecklingsledare i mänskliga rättigheter på Göteborgs stad. Han tog upp frågor som demokrati och empati (Dempati), mänskliga rättigheter och likabehandling, som alltid ska ligga till grund för allt vi gör.

Kontaktpersoner

Monica Wallström
Projektledare och processledare

Jennifer Hankins
Projektledare

Karin Westberg
Utbildningsledare

Projekt Modig pågår
1 april 2019–31 mars 2021. Projektmedlen kommer från Europeiska socialfonden (ESF).

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund