Modig – Mer omsorg med digital teknik

Syftet med Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

En stor del av projektet innebär att vi genomför utbildningsinsatser för digitaliseringsombud och chefer/ledningspersonal. Vi ska även stötta dessa i att i sin tur utbilda sina kollegor och bygga strukturer för hållbar kompetensutveckling i verksamheterna.

Målen med projektet är:

  • Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
  • Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Läs mer om vad vi gör inom projektet och varför

Glad sommar önskar Projekt Modig!

Sommaren är här och vi i projektledningen vill önska er en trevlig sommar. Våren har varit minst sagt annorlunda och inneburit stora påfrestningar för er som arbetar inom äldreomsorg, funktionshinder eller annan vård och omsorg. Men denna nya situation har även inneburit att behovet av och möjligheterna med digitalisering har framträtt än mer.

Projekt Modig har tillsammans med er lokala projektledare, digitaliseringsombud och utbildningsdeltagare fått ställa om och jobba utifrån helt nya förutsättningar. Men Modig går vidare och efter sommaren kommer vi att informera mer om hur omställningen påverkar vårt projekt.

Vi ser fram emot att till hösten ta nya tag och jobba vidare med projektets viktiga mål i att öka kompetensen om digital teknik inom äldreomsorg och funktionshinder.

Projektledningen

Aktuellt inom Modig

TIPS: GR:s webbaserade introduktionsutbildning för baspersonal inom vård och omsorg
Webbutbildningen innehåller ett antal viktiga utbildningar som ger grundläggande kunskap och förståelse om vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg. Länk till utbildningen Vård och omsorg webbintroduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildning: Förändringsledarskap vid digitalisering
Läs inbjudanPDF

Digitaliseringsombuden är redo att höja kompetensen inom digital teknik
Digitaliseringsombuden inom projekt Modig har ett ansvarsfullt uppdrag. De får nu under hösten inledande utbildningar som ska vara till hjälp när de sedan ska utbilda sina kollegor i digital teknik. Alisha, Jeanette och Martin är tre av digitaliseringsombuden. Läs mer

Digitalisering och förändring i fokus på Modigs uppstartskonferens 5 september 2019
Läs en sammanfattning av konferensen


Tidigare nyheter

Senast uppdaterad: 2020-08-10 

Kontaktpersoner

Monica Wallström
Projektledare och processledare

Björn Wallermark
Projektledare

Karin Westberg
Utbildningsledare

Projekt Modig pågår
1 april 2019–31 mars 2021. Projektmedlen kommer från Europeiska socialfonden (ESF).

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund