Social innovation i samhällsplanering

Bostadssegregationen är en regional utmaning. Vinnova har beviljat Göteborgsregionen (GR) medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Projektet kommer att skapa en organisation som långsiktigt kan stödja, testa och utvärdera införande av sociala innovationer på lokal nivå i kommunerna.

De metoder som kommer att testas är bland annat socialt bostadsförsörjningsprogram, seniorperspektiv i planering, socialt investeringsperspektiv, markanvisning som socialt instrument och social konsekvensanalys.


Innovationslabb

Några viktiga principer för innovationslabbet är långsiktig implementering, att testerna genomförs i verkliga situationer, brukarmedverkan och uppskalning.

Detta utvecklingsprojekt har initierats av GR:s arbetsgrupp för social hållbarhet, där bland andra social- och samhällsbyggnadschefer från flera kommuner ingår. I projektet medverkar även RISE, Hyresgästföreningen, Fastighetskontoret i Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling.

Projektet startade i december 2017 och pågår till slutet av 2019.

Projektsida Social innovation Logga in

Kontakt

Maja Wadstein
031-335 54 45

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund