Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Mellan september 2018 och december 2019 driver Göteborgsregionen tillsammans med Göteborgs Stad projektet ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen”.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen och medverkar gör följande kommuner: Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndals stad, Partille, Stenungsund och Öckerö.

Projektet har tre delmål:

  1. Kompetensutveckling för, i första hand, socialsekreterare. Fokus är mötet och arbetet med nyanlända familjer (Ansvarig: Göteborgsregionen).
  2. Vidareutveckling av Integrationscentrums arbete med föräldrastödskurser inom ramen för samhällsorienteringen (Ansvarig: Göteborgs Stad).
  3. Erfarenhetsutbyte mellan och ökad samverkan inom medverkande kommuner med fokus på arbetet med nyanlända familjer (Ansvarig: Göteborgsregionen).

Kompetensutveckling

Inom delmål 1 anordnas fyra regionala utbildningsdagar.

1. Länderkunskap med fokus på Mellanöstern och Afrikas horn (5 februari 2019)
Sammanfattning av utbildningenPDF
Intervju med samhällsvägledare på Integrationscentrum om att träffa nyanlända familjerPDF

2. Tillit och bemötande med fokus på socialtjänsten (27 mars 2019)
InbjudanPDF

3. Att göra socialtjänsten tillgänglig och begriplig (11 september 2019)
InbjudanPDF

4. Att arbeta med tolk (22 oktober 2019)
InbjudanPDF

Vid sidan av ovanstående har medverkande kommuner även möjlighet att boka upp varsin lokal workshop på temat ”Interkulturell kompetens”PDF.


Föräldrastödskurs

Inom delmål 2 vidareutvecklas och prövas metod och material för den föräldrastödskurs som utvecklats av Göteborgs Stad. Kursen fungerar som komplement och fördjupning till GR-kommunernas samhällsorientering i Göteborgs Stad. Kursen "Förälder i nytt land" är på 7 träffar à 2,5 timme och ges på deltagarnas eget språk av en kursledare/samhällsinformatör från Integrationscentrum.

Som del av projektet genomförs 30 kurser med Integrationscentrum som utförare på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. 20 av grupperna kommer att genomföras i Göteborg där nyanlända föräldrar från alla GR-kommuner kan anmäla sig. 10 av grupperna kan genomföras lokalt i deltagande GR-kommuner.

Under projekttiden kommer också en utbildning för kursledare utvecklas och genomföras, där blivande kursledare från deltagande GR-kommuner erbjuds att delta under hösten 2019.


Erfarenhetsutbyte

Inom delmål 3 anordnas regionala klusterträffar där 3-4 kommuner åt gången möts för att diskutera teman som samverkan, tillitsskapande och informationsspridning. Varje kommun har till dessa träffar valt ut en grupp om 6-10 medarbetare som inom olika funktioner arbetar med nyanlända familjer. Syftet med träffarna är att de som medverkar får större förståelse för varandras roller, förutsättningar och utmaningar samt att man gemensamt tittar på vad den egna kommunen behöver utveckla för att förbättra arbetet med nyanlända familjer.

De regionala träffarna kompletteras med ett lokalt utvecklingsarbete som baseras på den specifika kommunens behov och förutsättningar.


Följeforskning

Till insatserna inom delmål 1-3 kopplas följeforskning med syfte att kvalitetssäkra och utvärdera projektet. Material från detta kommer efterhand att publiceras här.

Följeforskare är Jeanette Olsson, Göteborgsregionen FoU i Väst.

Lästips!

Kontakt

För frågor kring delmål 1 och 3:

Patrick Gruczkun
Utbildningsledare på Göteborgsregionen
031-335 51 82

För frågor kring delmål 2:

Maria Ottosson
Utvecklingsledare på Integrationscentrum Göteborgs Stad, Social resursförvaltning
031-367 91 64

För frågor kring följeforskningen:

Jeanette Olsson
Forskare
0734-22 30 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund