Kunskapsstöd: Kartläggning av socialtjänstens behov av kunskapsstöd

Göteborgsregionen, FoU i Väst och FoU Socialtjänst vid Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans kartlagt hur behov av kunskapsstöd inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården identifieras idag. Kartläggningen genomfördes på uppdrag av Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S.

Kartläggningen ska utgöra ett underlag som kan ligga till grund för att ta fram en arbetsform för NSK-S långsiktiga och systematiska arbete med att ta reda på socialtjänstens behov av kunskapsstöd.


Ladda ner rapporten


Kontakt

Göteborgsregionen, FoU i Väst: Theresa Larsen
FoU Socialtjänst vid Fyrbodals kommunalförbund: Maria Klamas

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Theresa Larsen
031-335 51 99

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund