Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ett verktyg för att följa upp ungas livssituation är MUCF*:s Lupp-enkät – lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder – det gäller både skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Rapporter från Lupp-undersökningen 2017

Hösten 2017 har Lupp genomförts i nio kommuner i Göteborgsregionen i samverkan och med stöd av Göteborgsregionen, FoU i Väst. Kommunerna är: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Den här rapporten sammanfattar och analyserar resultaten i de nio kommunerna:

Här hittar du lokala resultatrapporter från respektive kommun:


Hur mycket vet du om ungdomarnas situation i dessa kommuner?

Testa dina kunskaper genom att svara på kommunernas Lupp-quiz!


Lupp-undersökningens fördelar

En styrka med Lupp-undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens verksamheter. Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna till ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som i syfte att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstemän och politiker. Goda erfarenheter av regional samordning

Erfarenheterna från det regionala samarbetet kring Lupp har visat på flera goda skäl att samordna genomförandet av undersökningen:

 • berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner under hela processen: från planering och genomförande till analys och dialog med de unga
 • bättre möjligheter att nå ut till gymnasieungdomar som skolpendlar över kommungränsen
 • direkt jämförbarhet med grannkommunernas resultat
 • möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag
 • en regional struktur och planering i förhållande till andra ungdomsenkäter, t. ex. CAN-enkäten om drogvanor som genomförs i länet var tredje år (senast våren 2016)
 • en regional dialogpart med Lupp-ansvariga myndigheten MUCF.

 

GR-rapporter från Lupp 2013

Regional rapport:

 1. Ung i Göteborgsregionen – Meningsfullhet, delaktighet, trygghet och hälsa utifrån sex kommuners Lupp-undersökning 2013PDF
  (författad av Torbjörn Forkby & Åsa Nilsson, 2014)

 2. Lokala resultatrapporter (samtliga författade av Sara Davidsson & Åsa Nilsson, 2014):
  Alelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Härrydalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kungsbackalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kungälvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Mölndallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Tjörnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

* Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Lupp-konferens den 22 oktober 2018

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund