Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården?

Göteborgsregionen, FoU i Väst har genomfört en studie för att öka kunskapen om nyanlända barn som riskerar att fara illa.

Inom socialtjänsten har antalet anmälningar och ansökningar som rör barn i nyanlända familjer ökat på senare tid. En av anledningarna är att det har kommit ett stort antal nyanlända familjer till kommunerna.

Individ- och familjeomsorgscheferna i Göteborgsregionen upplevde att de saknade en samlad bild av situationen för barnen i de nyanlända familjerna och att de inte hade tillräckligt med kunskap om hur de på bästa sätt kan möta barnens och familjernas behov. De tog därför initiativ till en FoU-studie i syfte att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för att utveckla socialtjänstens arbetssätt och insatser när det handlar om nyanlända barn och deras familjer.

Ett tänkbart resultat av studien är att kompetensinsatser utformas som kan riktas till kommuner i Göteborgsregionen men kanske även till övriga delar av länet.

Länsstyrelsen finansierade projektet med hjälp av så kallade §37-medel.


Ladda ner rapporten

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Jeanette Olsson
031-335 51 86
0734-22 30 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund