Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns 54 ungdomsmottagningar med olika huvudmän. Göteborgsregionen, FoU i Väst har fått i uppdrag att kartlägga dem och bland annat beskriva organisationsformer och arbetssätt (styrning, huvudmannaskap, resurser, utbud, uppföljning etc).

I uppdraget ingår också att genomföra en studie som belyser vilka ungdomsgrupper det är som kommer respektive inte kommer till ungdomsmottagningarna i länet. Detta sker genom att analysera data från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Dessutom ska Göteborgsregionen, FoU i Väst utvärdera de särskilda satsningar som nu görs på ungdomsmottagningarna för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.

När studien samt kartläggnings- och utvärderingsarbetet genomförts är ambitionen att ett antal övergripande frågeställningar om ungdomsmottagningarnas arbete ska besvaras, bland annat dessa:

  • Vilken är den grundläggande idén med länets ungdomsmottagningar?
  • Hur kan en regional uppföljning av länets ungdomsmottagningar utformas?
  • Hur har ungdomsmottagningarna påverkats av satsningen på psykisk hälsa?

Projektet pågår till och med juli 2018.

Studien är klar - här hittar du rapporten:

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län - Kartläggning och utvärdering av satsning på psykisk hälsaPDF

Kontaktperson på Göteborgsregionen

cornelia.bjork@grkom.se

Cornelia Björk
031-335 51 27

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund