Göteborgsregionens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Den 14 juni 2016 togs beslut i förbundsstyrelsen om en förändring i förbundordningen och därmed har Göteborgsregionen (GR) nu möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

Hur ska GR arbeta rent praktiskt med hälso- och sjukvårdsfrågor?

 • Hälso- och sjukvårdsfrågor landas in i socialchefsnätverket i första hand
 • Information i de andra chefsnätverken
 • Löpande information i styrgruppen för social välfärd som informerar förbundsstyrelsen
 • Delta i respektive ledningsgrupp i vårdsamverkan
 • Träffa kanslierna i vårdsamverkan regelbundet
 • Använda befintliga MAS-nätverk för avstämning
 • Kommunalförbunden och Göteborgs stad deltar i socialhandläggargruppen som utgör beredningsgrupp till VästKom
 • Information i punktform från socialhandläggarmötet till socialchefsnätverket
 • Uppföljning på första socialchefsnätverket under vårterminen

GR kan i hälso- och sjukvårdsfrågor:

 • vara en utvecklingskraft och stärka kommunerna
 • företräda kommunerna och förankra
 • ta emot frågor som kommunerna lyfter in
 • facilitera och skapa arbetsgrupper
 • använda styrgruppen och nätverken för att prata oss samman
 • se till att vi inte skapar parallella spår
 • aktivera utredningar och förbättringsarbete
 • vara en länk mellan vårdsamverkan och GR:s chefsnätverk
 • vara en länk mellan socialhandläggargruppen på VästKom och vårdsamverkan

Förutom att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå arbetar GR sedan tidigare också med kompetensutveckling samt forskning och utveckling inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad: 2020-02-13 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Maria Ljung

031-335 51 73

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund