PSYKISK HÄLSA

Här hittar du aktuell information och länktips inom området Psykisk hälsa.

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattar 1 414 miljoner. Syftet är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Överenskommelsen Psykisk hälsa 2017

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

Regeringen har avsatt 885 miljoner för 2017 års överenskommelse, varav 780 miljoner gå till kommuner och landsting.

Läs mer om Överenskommelsen Psykisk hälsa 2017 och det nationella arbetet som SKL driver:

  1. www.uppdragpsykiskhalsa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Överenskommelsen Psykisk hälsa 2017PDF


Senast uppdaterad: 2019-07-15 


 

 

 

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund