Nyhetsarkiv Mitt i livet


 • 2019-08-30
  Goda exempel på samordnade insatser för personer med samsjuklighet
  Såhär arbetar man i Partille, Tjörn och Göteborg för att ge vård och stöd till personer med komplexa vårdbehov.
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Goda exempel på insatser till personer med psykisk ohälsa och beroende
  Det är temat för vår halvdag den 27 augusti. Forskaren Jenny Rangmar berättar mer i det här filmklippet.
  Läs mer
 • 2019-05-09
  Mötesplats Funktionshinder den 26–27 mars 2020
  Är du medarbetare eller chef inom funktionshinderområdet? I slutet av mars nästa år är scenen din. Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter!
  Läs mer
 • 2019-05-08
  Spelreklam i fokus: Vad innehåller svensk spelreklam? Vad har spelreklamen för påverkan?
  Se de filmade föreläsningarna där ett par av Sveriges främsta spelforskare medverkar och läs vår konferensrapport som sammanfattar den länsgemensamma konferensen om spelreklam som ägde rum i Göteborg den 15 april.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Systematisk uppföljning på individnivå – MISU
  Välkommen till ett seminarium den 16 maj om en modell för individuell systematisk uppföljning.
  Läs mer
 • 2019-03-06
  Inbjudan: Lär dig mer om hur reklam påverkar spelproblem
  Välkommen till en länsgemensam konferens i Göteborg den 15 april!
  Läs mer
 • 2019-02-22
  Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre
  Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna bland äldre fler, eftersom känsligheten för alkohol liksom risken för skador och sjukdomar ökar med stigande ålder. Det visar en ny rapport från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt.
  Läs mer
 • 2019-02-11
  Vård- och stödsamordning för personer med samsjuklighet i Partille kommun
  I Partille har man upprättat tydliga samverkansstrukturer kring personer med samsjuklighet. Olika professioner samarbetar i ett komplext vård- och omsorgssystem. Hur påverkar detta de personer som får del av insatsen, personalen och ekonomin? Det handlar den här studien om.
  Läs mer
 • 2018-12-04
  Skillnader mellan kommunerna i tidsschabloner för hemtjänst och hemsjukvård
  Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, har tillsammans med en arbetsgrupp med representanter för tio av kommunerna inom GR gjort en kartläggning av schabloner för tidsåtgång i hemtjänst och hemsjukvård.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt
  En utbildning för dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa – eller leder en sån verksamhet.
  Läs mer
 • 2018-10-22
  Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön
  Kan metoden Life filming vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer
  med intellektuell funktionsnedsättning? 

  Läs mer
 • 2018-10-18
  Vem ansvarar för vad i arbetet med psykisk ohälsa och missbruk/beroende?
  1 oktober hölls en länsgemensam konferens på temat Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Nu finns en sammanfattning av innehållet i konferensen för dig som inte kunde delta eller som vill friska upp minnet.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende
  Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationer från vår konferens den 1 oktober.
  Läs mer
 • 2018-06-12
  Vem tar ansvar för vad? Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd?
  Välkommen till en länsgemensam konferens den 1 oktober på temat integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende!
  Läs mer
 • 2018-06-01
  Life filming: Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning? 
  Frågan undersöks i ett projekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för den här målgruppen. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att följeforska i projektet.
  Läs mer
 • 2017-11-01
  Samsjuklighetskonferensen i ord & bild – inklusive de filmade föreläsningarna                                    
  Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hölls den 12 oktober, denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet?
  Läs mer
 • 2017-10-23
  Mötesplats Funktionshinder i ord & bild
  Tips på filmer, verktyg och användbara webbsidor är något av det du hittar i dokumentationen från Mötesplats Funktionshinder. Här hittar du också sammanfattningar av seminarier och massor av härliga bilder på utställare och besökare.
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Välkommen till Mötesplats Funktionshinder 2017!
  Nu är programmet klart! Den 10–11 oktober fylls Eriksbergshallen med utställningar, speakers´corner och seminarier. Fri entré!
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Samsjuklighet – Varför gör vi inte det vi vet?
  Nu är det dags igen, en länsgemensam spridningskonferens kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hålls den 12 oktober 2017. Denna gång riktas ljuset mot samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – fokus möjligheter och hinder.
  Läs mer
 • 2017-05-10
  Psykisk (o)hälsa i Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné i Göteborgs Stad
  En problemanalys och förslag på åtgärder
  Läs mer
 • 2017-03-17
  Vilka röster hörs?
  Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän? Frågan var i fokus på ett seminarium nyligen och det finns också en färsk FoU-rapport i ämnet.
  Läs mer
 • 2017-02-13
  Psykisk ohälsa – ett tvärsektoriellt pilotprojekt
  Under flera år har stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg sett tecken på en ökad psykisk ohälsa bland befolkningen.
  Läs mer
 • 2017-01-24
  Vilka röster hörs?
  Välkommen till ett seminarium den 10 mars om funktionshinderrörelsens villkor för inflytande!
  Läs mer
 • 2017-01-24
  Stort intresse för seminarium om Återhämtning den 20 januari
  Drygt 200 personer deltog vid det seminarium om Återhämtning som GR tillsammans med Psykiatrisamordningen i Göteborg arrangerade den 20 januari på Folkets Hus i Göteborg.
  Läs mer
 • 2016-12-12
  FoU-studie presenterades på workshop i Vatikanen där påven och drottningen deltog
  Workshopen handlade om droger och arrangerades av Påvens vetenskapliga akademi.
  Läs mer
 • 2016-11-28
  Women and Alcohol in Gothenburg (WAG)
  En skrift om kvinnors alkoholvanor under de senaste trettio åren.
  Läs mer
 • 2016-11-18
  Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
  Regeringens utredare deltog i ett dialogseminarium på GR tillsammans med ett 50-tal chefer, politiker med flera.
  Läs mer
 • 2016-10-20
  Mötesplats Funktionshinder är tillbaka!
  Den 10–11 oktober 2017 är det dags igen. Vad vill du visa upp på Mötesplats Funktionshinder nästa år? Endast fantasin sätter gränser!
  Läs mer
 • 2016-09-16
  Psykisk hälsa Västra Götaland
  I veckan startade arbetet med analys och handlingsplan för satsningen Psykisk hälsa på länsnivå. Även i GR-området drar aktiviteter nu igång.
  Läs mer
 • 2016-03-09
  ASI – en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem
  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund erbjuder grundutbildning i ASI.
  Läs mer
 • 2016-01-22
  Minska utmanande beteende i LSS-verksamhet
  Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen.
  Läs merGöteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund