Nätverk för EU & Internationellt arbete

Inom GR träffas kontinuerligt ett drygt 40-tal nätverk för gemensamt erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Dessa nätverk är betydelsefulla i arbetet med EU och internationella frågor inom respektive sakpolitiska område. Två av nätverken är direkt relaterade till EU och internationellt arbete.

EU nätverket

Nätverkets huvudsakliga inriktning är att vara ett sakfrågenätverk som utgår från ett sektorsövergripande perspektiv, med inriktning mot EU och internationella frågor. Medlemskommunernas behov ska stå i fokus på mötena, som består av att ge inspiration, uppmuntra och stimulera, att mäkla och förmedla samt att dela med sig och föra vidare goda exempel.

Internationaliseringsgruppen

Syftet för gruppen är att vara ett forum för idé-, och erfarenhetsutbyte och bidra till kompetensutveckling med tydlig koppling till EU och internationalisering inom utbildningsområdet.

Gruppen ska bidra till att skapa inspiration och stimulera internationaliseringsarbetet i kommunerna, bredda kontakter samt återföra kunskap till hemkommunen.

Kontaktpersoner
för nätverken 

Jennifer Hankins

031-335 5083Christel Bäckström

Rasmus Jonsson
031-335 50 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund